Tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam lên cửa khẩu của tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh để xuất khẩu

Audio thời sự 25-01-2022
Ngày 19.01.0222, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam lên cửa khẩu của tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh để xuất khẩu.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI