Tạm dừng và hạn chế một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh từ 00 giờ ngày 22.11.2021

Audio thời sự 24-11-2021
Để kéo giảm mạnh tốc độ lây lan dịch bệnh hiện nay, ngày 20.11.2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản quy định tạm dừng và hạn chế một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh từ 00 giờ, ngày 22/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI