Tạm ngưng hoạt động các tuyến xe buýt liên tỉnh từ Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại

Audio thời sự 02-06-2021
Ngày 31.5.2021, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo tạm ngưng hoạt động 02 tuyến xe buýt liên tỉnh kể từ 00 giờ ngày 01/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI