Tân Châu phấn đấu 100% số xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020

Audio thời sự 01-10-2020
Huyện Tân Châu đang phấn đấu cuối năm 2020 có thêm 2 xã là Tân Hòa và Tân Đông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng nghĩa với việc 4/4 xã biên giới trên địa bàn huyện Tân Châu đạt chuẩn NTM, gồm: Tân Hà, Suối Ngô, Tân Đông, Tân Hoà.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI