Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 23-09-2021
Kể từ ngày 20.9.2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp cho cá nhân, tổ chức trở lại trong tình hình mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI