Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

Audio thời sự 29-12-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI