Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em

Audio thời sự 01-10-2020
Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI