Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên

Audio thời sự 17-11-2021
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sâu sát, gần gũi đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp, đảng viên trẻ, đảng viên là hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an xuất ngũ về địa phương...

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI