Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống phá rừng năm 2022

Audio thời sự 29-12-2021
Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm về quản lý, bảo vệ, phòng cháy rừng mùa khô năm 2022 của các đơn vị chủ rừng, hộ nhận khoán được giao quản lý, bảo vệ, trồng, chăm sóc rừng, phòng ngừa, kéo giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng; kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng trên địa bàn tỉnh.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI