Tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở, chủ hộ gia đình trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Audio thời sự 03-10-2021
Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBDN tỉnh đối với Công an tỉnh về việc phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI