Tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Audio thời sự 28-06-2021
Mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện nghiêm các yêu cầu và biện pháp phòng, chống dịch của ngành Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương đề ra, các hành vi vi phạm, không chấp hành, gây mất ANTT…, tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI