Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Audio thời sự 25-07-2021
“Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội với tinh thần “sản xuất để phòng chống dịch và chống dịch để sản xuất”. Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Tây Ninh đối với các Sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI