Tây Ninh đã cơ bản khống chế được dịch bệnh phát sinh trong cộng đồng

Audio thời sự 13-06-2021
Đến nay Tây Ninh cơ bản khống chế được dịch bệnh phát sinh trong cộng đồng (các ca F1, ca F2 đều âm tính), đây là tín hiệu rất tích cực, đáng mừng, để lại bài học quý trong thực hiện phòng, chống dịch của tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI