Tây Ninh: Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , HTX phục hồi sản xuất - kinh doanh

Audio thời sự 17-12-2021
Để vừa tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, vừa chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, Tây Ninh đã triển khai nhiều biện pháp, chính sách về tín dụng, giảm thuế cho người dân, HTX và doanh nghiệp.

Vũ Nguyệt

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI