Tây Ninh: Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 08.9.2021

Audio thời sự 26-08-2021
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban thành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI