Tây Ninh: Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước

Audio thời sự 06-10-2020
Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI