Tây Ninh: Kinh tế từng bước hồi phục và phát triển

Audio thời sự 26-03-2022
Ngay từ đầu năm 2022, các ngành địa phương đã chủ động, tập trung sớm triển khai nhiệm vụ, ổn định tình hình, khôi phục sản xuất… Theo đó, quý 1 năm 2022, kinh tế Tây Ninh đang từng bước phục hồi và phát triển.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI