Tây Ninh nỗ lực nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Audio thời sự 24-08-2020
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI