Tây Ninh nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Audio thời sự 14-10-2020
Qua rà soát đến cuối năm 2019, Tây Ninh còn 1,69% tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh, với tỷ lệ này Tây Ninh là một trong 5 tỉnh, thành trong cả nước có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI