Tây Ninh thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Audio thời sự 14-12-2021
Tây Ninh rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, có giá trị và sức cạnh tranh cao để phục vụ cho tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI