Tây Ninh: Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 (đợt 4) kể từ ngày 07/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Audio thời sự 03-10-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 (đợt 4) trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 07/10/2021 đến ngày 17/10/2021.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI