Tây Ninh tuyển dụng 116 chỉ tiêu công chức năm 2021

Audio thời sự 05-07-2021
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. Trong đó, Khối các cơ quan hành chính nhà nước là 76 chỉ tiêu ngạch chuyên viên và khối Đảng, đoàn thể là 40 chỉ tiêu ngạch chuyên viên.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI