Tây Ninh xét nghiệm SARS-COV-02 trên phạm vi toàn tỉnh: Tách F0 ra khỏi cộng đồng để tạo vùng xanh

Audio thời sự 16-08-2021
Trong vòng 36 tiếng sau khi xét nghiệm, người được xét nghiệm phải ở tại nhà mục đích là để chờ có kết quả xét nghiệm, nếu dương tính sẽ chuyển người nhiễm vào bệnh viện điều trị kịp thời, không để lây lan.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI