Thu phí cách ly người nhập cảnh

Audio thời sự 01-10-2020
Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế với mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI