Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Audio thời sự 09-10-2021
Đây là một trong nhiều giải pháp được UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhằm thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI