Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Audio thời sự 22-08-2021
“Rà soát nắm chắc tình hình đời sống người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI