Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Audio thời sự 19-09-2021
Từ đầu năm 2021 đến ngày 06/9/2021, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất hiện một số dịch bệnh nguy hiểm, như: Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Dịch tả heo Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trâu, bò. Ngoài ra còn xảy ra 01 trường hợp bệnh Dại trên chó tại thành phố Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI