Thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

Audio thời sự 06-05-2021
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI