Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển KTXH

Audio thời sự 07-01-2022
“Hoàn thành xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đây là một trong nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển KTXH của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI