Thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, nâng cao hơn tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Audio thời sự 25-07-2021
Người dân cư ngụ tại huyện Dương Minh Châu không di chuyển đến các địa phương khác và người dân từ các địa phương khác không đến huyện Dương Minh Châu, trừ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển được cấp thẻ nhận diện (thẻ xanh) nhưng phải mặc đồ bảo hộ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI