Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa

Audio thời sự 29-07-2021
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển và những nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hoá phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình hoạt động vận tải theo quy định.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI