Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Audio thời sự 27-07-2021
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký ban hành Chỉ thị số 07 về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16, ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI