Thực hiện phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Audio thời sự 19-06-2021
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình hồ, đập thủy lợi nhằm kịp thời phát hiện các hư hỏng và chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI