Tiếp nhận, quản lý, giám sát người được đặc xá về địa phương bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Audio thời sự 04-09-2021
“Tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được đặc xá về tỉnh Tây Ninh theo quy định và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI