Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19

Audio thời sự 12-07-2021
“Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19”. Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI