Tình hình văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc

Audio thời sự 28-03-2022
Trong quý 1 năm 2022, tình hình kinh tế Tây Ninh đang từng bước phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, tình hình văn hóa xã hội cũng có nhiều khởi sắc.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI