Tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Audio thời sự 21-07-2021
Đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô được phép hoạt động để phục vụ sản xuất, kinh doanh, chế biến; công trình xây dựng; tiêu thụ sản phẩm; hàng hóa thiết yếu, … nhưng phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI