Toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Audio thời sự 16-10-2020
Toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI