Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo

Audio thời sự 19-09-2021
“Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19”. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI