Triển khai ứng dụng đăng ký tặng và nhận máy tính đã qua sử dụng hỗ trợ học sinh nghèo học tập, phát triển xã hội số

Audio thời sự 12-09-2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 phức tạp, 100% học sinh Tây Ninh từ bậc tiểu học trở lên phải học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI