Triển khai ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia và mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 11-10-2021
Để đảm bảo các điều kiện phục vụ phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia và mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI