UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời thiết lập, quản lý “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Audio thời sự 22-08-2021
Ngày 20.8.2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành hướng dẫn thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI