Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Audio thời sự 02-06-2021
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân chia sẻ, hỗ trợ, góp phần chung tay cùng quân, dân Tây Ninh làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI