Xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch Covid -19

Audio thời sự 06-09-2021
“Xác định mỗi người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng nông thôn tại các địa phương”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI