Xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ

Audio thời sự 06-09-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS – CoV -2 (đợt 3) ở đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ từ ngày 05/9/2021 đến 20/09/2021trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI