Ý thức chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao

Audio thời sự 09-03-2022
“Ý thức chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao”. Đây là nhận định của ông Nguyễn Tấn Tài - Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI