BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013: Đào tạo, bồi dưỡng trên 2.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 14/01/2014 - 05:28

Công chức xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nội dung đào tạo bồi dưỡng chủ yếu gồm: đào tạo chuyên ngành; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã, bí thư đảng uỷ, công chức tư pháp - hộ tịch, văn hoá - xã hội; địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính…

Sở Nội vụ cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cử đi học và hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho 62 trường hợp, trong đó cao học: 59 trường hợp, nghiên cứu sinh: 01 trường hợp, đào tạo chuyên khoa cấp I: 02 trường hợp. Đồng thời thu hồi kinh phí đào tạo đối với 03 trường hợp theo quy định. Tổ chức các lớp đào tạo từ trung cấp đến đại học thuộc ngành công tác xã hội và quân sự cho 254 người.

Ngành tiếp nhận 72 dự nguồn công chức về các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tổng số dự nguồn công chức đang hưởng chính sách tạo nguồn là 232 người (Hiện chính sách đào tạo và thu hút nhân tài đang được điều chỉnh, trong đó có nội dung thay thế chính sách dự nguồn công chức bằng chế độ công chức hợp đồng).

Về việc thực hiện các đề án, kế hoạch đào tạo của tỉnh, Sở Nội vụ cho biết, đối với Đề án tạo nguồn chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 – 2020, năm 2013 đã tổ chức bồi dưỡng cho 71 người. Trong Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010 – 2015, đã hỗ trợ học phí cho 01 giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh trúng tuyển chương trình đào tạo nghiên cứu sinh ngành Huấn luyện học giáo dục Thể dục tại Học viện Thể dục Thể thao Vũ Hán - Trung Quốc (khoá học 2012 - 2016). Kết quả thực hiện từ năm 2010 đến năm 2013, đã có 02 viên chức ngành giáo dục đi nghiên cứu sinh (ngành giáo dục thể chất) tại Trung Quốc.

Để tạo nguồn đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài, tiếp tục tổ chức cho 12 cán bộ, công chức, viên chức đi học ngoại ngữ trình độ IELTS 6.5 tại Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 20 cán bộ, công chức, viên chức đi học ngoại ngữ trình độ IELTS 4.5 tại Trung tâm Anh ngữ - Tin học Việt Mỹ phân hiệu Tây Ninh.

Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2015 đã hỗ trợ 03 sinh viên (01 đại học, 02 thạc sĩ). Kết quả thực hiện từ năm 2010 - 2013, đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 10 sinh viên (06 đại học, 04 thạc sĩ), trong đó có 03 trường hợp tốt nghiệp được bố trí công tác…

HY UYÊN


 
Liên kết hữu ích