Bán tài sản trước, làm đề nghị yêu cầu cấp quyền sử dụng sau

Sau khi hai tài sản trên được bán đấu giá thành vào ngày 20.12.2018, vợ chồng ông Đức liên tục khiếu nại nhưng không nhận được trả lời khiếu nại. Mãi đến ngày 7.10.2019, Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu mới có Văn bản số 355 gửi đến các cơ quan chức năng liên quan đề nghị làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu và sử dụng đất theo bản án.