Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Trước: UBND huyện sẽ có hướng trả lời cụ thể

Ông Ðặng Thủ Thừa- Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu cho biết: “UBND huyện sẽ cho rà soát lại hồ sơ về vụ việc của ông Trước và cung cấp thông tin đến Báo Tây Ninh trong thời gian sớm nhất”.