Hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến dịch Covid-19

Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, ngày 30.3.2020 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Công văn 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.