Cụm thi đua 4 cơ quan Sư đoàn 5: Sơ kết Phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 14.6, Cụm thi đua 4 cơ quan Sư đoàn 5, tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2021.