Dẹp loạn YouTuber độc hại

Từ một nền tảng chia sẻ video hấp dẫn, đến nay YouTube đã lộ ra nanh vuốt nguy hiểm, khi không ít YouTuber lợi dụng công cụ này để công kích người khác, gây nhiễu xã hội, tuyên truyền phi văn hóa...