BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Chú trọng các biện pháp ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tham nhũng

Cập nhật ngày: 07/11/2011 - 05:55

(BTNO)- Sáng 7.11, tại hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh đã diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tham dự có ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương (BCĐ PCTN); ông Nguyễn Văn Yên - Vụ phó Vụ công tác phía Nam BCĐ PCTN Trung ương; ông Võ Văn Phuông – UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - PBT Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ nêu rõ: Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 15.506 cuộc cho 722.827 lượt người dự. Các cấp, các ngành đã ban hành 192 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đã rà soát và sửa đổi, bổ sung, thay thế 163 văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả như: thực hiện công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, chấn chỉnh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện tự chủ về tài chính, biên chế, giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện; thực hiện trả lương qua tài khoản; minh bạch tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng…

Đại biểu tham dự hội nghị

Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về tham nhũng đã có bước chuyển biến rõ rệt. Nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đã có tác dụng lớn trong phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Ngành Thanh tra đã triển khai 612 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đã phát hiện vi phạm chế độ chính sách số tiền 42.967 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 16.926 triệu đồng; đề nghị xuất toán, loại khỏi quyết toán 8.663 triệu đồng; xử lý khác 17.378 triệu đồng. Đề nghị xử lý hành chính 62 người, chuyển cơ quan điều tra xử lý 7 vụ với 11 người có dấu hiệu vi phạm. Các ngành bảo vệ pháp luật đã phát hiện, khởi tố 22 vụ với 62 bị can; truy tố 20 vụ với 58 bị can phạm tội tham nhũng. Đã đưa ra xét xử 17 vụ với 51 bị cáo. Giá trị tài sản qua công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng là 4.451 triệu đồng, đã thu hồi 2.397 triệu đồng; diện tích đất đai được phát hiện qua xét xử các vụ án tham nhũng là 259,5 ha. Mức án tham nhũng cao nhất đã tuyên là 18 năm tù.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh: nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội sắp tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh rất nặng nề, trong đó phải chú trọng thực hiện các biện pháp ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tham nhũng. Muốn đạt được mục tiêu đó, Tây Ninh phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền trong các cơ sở Đảng và các khu dân cư. Các địa phương, các ngành phải xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ sở Đảng và chính quyền…

Võ Cường